Miljørigtig projektering

Klima og miljø påvirker vores alles hverdag. PME Elrådgivning ser det som yderst vigtigt at optimere såvel energiforbrug samt mindske miljøpåvirkninger med det bedst mulige valg af materialer.

Miljøledelse varetages i det fleste projekter af hovedrådgiveren. PME Elrådgivning’s input til miljøledelsessystem handler om at vi sammen med vores bygherre og øvrige parter i et projekt fastlægger krav til miljørigtige tiltag.

PME Elrådgivning vil altid forsøge at få de mest miljørigtige løsninger med i projekterne, indenfor de økonomiske rammer, der er gældende for de enkelte projekter. Dette gøres ud fra en miljøplan der for hvert projekt indeholder:

  • Valg af energivenlige løsninger
  • Valg af miljørigtige produkter
  • Miljørigtige arbejdsgange i forbindelse med byggeriets udførelse

Som grundlag anvendes EDB - programmet ABC-planner, der er udviklet til at optimere miljø forhold i byggeriet.

 Valg af produkter dokumenteres i materiale lister indeholder så vidt muligt oplysninger om:

  • Bygningsdel
  • Materiale
  • Certificeringer
  • Afgasning
  • Arbejdsmiljø