Ydelser

ARBEJDSOMRÅDER

Vi er til stede i forbindelse med:
Boligbyggeri
Erhvervsbyggeri
Hoteller
Institutioner
Byfornyelse
Industrianlæg
Bolignet

og udarbejder i den forbindelse:
Udbudsmaterialer
Kravspecifikationer
Detailprojektering
Tilsyn
Idriftsættelse
Projektledelse
Bolignet