Energibesparelse

Man kan opnå store energibesparelser og dermed reduktion af CO2 udledning, ved korrekt udførelse af belysningsanlæg.

Store energibesparelser kan ligeledes opnås ved intelligent styring af lys. For eksempel ved hjælp af dagslysstyring, så man udnytter dagslyset mest muligt.

Brug af tilstedeværelsesfølere kan også nedsætte energiforbruget, da man undgår at lyset brænder unødigt i rum, hvor der ingen mennesker er.

Solfange anlæg med elproduktion er et godt supplement til reducering af CO2 udledning.